Jak zajistit bezpečnost při konferencích?

Jste-li organizátorem konferencí, pak by vaší nejvyšší prioritou měla být maximální možná bezpečnost jednotlivých delegátů, řečníků i běžných zaměstnanců po celou dobu konference.

To obnáší nejen zajištění bezpečnosti budovy, ve které konference probíhá, ale i postarání se o to, aby se každý účastník konference cítil pohodlně a aby neexistovala žádná zdravotní rizika, která by vyústila v lékařský zásah. Zde je několik aspektů ochrany zdraví a bezpečnosti, které je třeba vzít v úvahu při plánování vaší příští konference.

Plánování s předstihem

Jakákoli událost může představovat zdravotní a bezpečnostní rizika, proto stojí za to provést posouzení rizik v raných fázích plánování. To může zahrnovat takové činnosti, jako je návštěva místa konání a procházky kolem za účelem identifikace možných nebezpečí a rizik zranění.

Doprava

Při výběru geografického umístění vaší akce zvažte, odkud lidé budou přicházet. Zjistěte, jaké parkování je účastníkům k dispozici. Proveďte také analýzu veřejné dopravy a dostupnost taxislužby. Poskytování těchto informací účastníkům nejen usnadní plánování jejich cesty, ale také může pomoci zabránit dopravním nehodám.

Dostupnost a pohodlí

Zajistěte, aby se vaši delegáti během konference cítili dobře. Zjistěte, ke kterým stolům a židlím budou mít přístup, a to jak během pracovních sezení, tak během přestávek. Požádejte delegáty, aby vás již při samotné registraci na akci informovali o jakýchkoli zvláštních požadavcích, které mohou mít, jako jsou tělesná postižení, která mohou způsobovat problémy s přístupem do budovy.

Bezpečnost potravin

V oblasti stravování je zásadní pečlivá hygiena a opatrné zacházení s potravinami. Další oblastí, na kterou je třeba se zaměřit jsou možné alergie jednotlivých účastníků. S jednotlivými pokrmy vždy podávejte i informaci o přítomných alergenech.

Posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví je při plánování konference zásadní a nesmí být opomenuto.

Další zajímavé typy školení

Při tradičním školení zaměstnanců ve třídách a přednáškových aulách často hrozí rychlá ztráta pozornosti a zájmu ze strany účastníků, kteří raději hradí hry pod lavicí – třeba na Playamo online, které v danou chvíli nabízí atraktivnější zdroje zábavy.

Ideálním řešením nemusí být ani virtuální školení online, při kterém účastníci naopak často brouzdají po internetu, než aby sledovali výuková videa.

Níže naleznete několik moderních typů školení, které vyžadují interakci a aktivní účast.

SKUPINOVÉ DISKUSE A WORKSHOPY

Workshopy jsou vhodnější pro školení menších skupin účastníků. Skupinová práce může být také velmi efektivní, pokud je začleněna do skupinových setkání na větších akcích, jako jsou firemní konference nebo průmyslová sympozia. Výhodou těchto relací je usnadnění diskuse a zpětné vazby na obsáhlejší témata během školení.

Práce v menších skupinách také umožňuje organický vývoj v souladu se zpětnou vazbou a zapojením všech účastníků v reálném čase.

Skupinová práce a workshopy vytvářejí mnohem poutavější a podnětnější učební prostředí, než jen sedět a poslouchat.

HRANÍ ROLÍ

Hraní rolí, předvádění scénářů může být užitečné při simulaci toho, jak se mohou situace a konverzace vyvíjet. Tato metoda poskytuje způsob, jak cvičit nanečisto, než se účastníci postaví do skutečné role a budou čelit nastalé situaci v reálu.

COACHING / MENTORING

Obvykle se používá jako metoda v pozdější fázi školení pro ty, kteří již získali určitou úroveň odbornosti nebo prokázali, že jsou vhodnými adepty pro další rozšiřování svých znalostí.

Koučování a mentoring představuje velmi osobní školení, díky kterému mají účastníci přístup k informacím, které by nikdy nemohly být ve skupinovém prostředí zpřístupněny.

UČENÍ NA ZÁKLADĚ MODERNÍ TECHNOLOGIE

Tato metoda zahrnuje širokou škálu aplikací včetně interaktivních videí, online vzdělávacích programů a interaktivních multimédií.

Zdravotnické a farmaceutické akce

Zdravotnické a farmaceutické akce všech typů, ať už se jedná o konference, kurzy nebo školení, jsou zásadní pro budoucí rozvoj zdravotnické péče a zdravotnických služeb. Tyto akce spojují zdravotnické pracovníky – od lékařů a chirurgů až po zdravotní sestry, s cílem zajistit, aby byli vybaveni znalostmi nezbytnými k udržení vysoké úrovně služeb.

Informování zdravotnických pracovníků o novém léku nebo zařízení, rozvoj nemocničních politik a řešení konkrétních problémů v širším zdravotnickém sektoru je jen několik důvodů, proč se konají konference o zdravotní péči. Každá z nich je stejně důležitá a umožňuje zdravotnickým pracovníkům setkávat se, aby sdíleli nápady a primárně poháněli sektor zdravotní péče vpřed.

Rozpočet zdravotnických a farmaceutických akcí

Konference a akce ve zdravotnictví jsou neočekávaně velkým odvětvím s každoročně se jich uspořádají tisíce.

Regulační směrnice těchto akcí jsou stále přísnější a tlak na pořádání konferencí, které jsou v souladu s pravidly, je stále větší, což znamená, že je také vhodné hledat vhodné místo.

Organizace zdravotnické akce však vyžaduje mnohem víc než jen nalezení vyhovujícího a přesto příjemného místa. V rozpočtu se promítnou i další položky, jako je:

Moderátor

Máte někoho, kdo povede vzdělávací akci nebo konferenci? Mít zkušeného moderátora může do jisté míry ovlivnit úspěch vaší akce a je to něco, co se jako součást vašeho rozpočtu velmi doporučuje.

Doprava

Při pořádání obzvláště velkých událostí může být organizování dopravy a logistiky obzvláště náročné a nákladné. Minimalizace dopravy, jak je to jen možné, zajištěním konferenčního místa v oblasti se snadným přístupem a dobrým dopravním spojením, je nutností.

Ubytování a občerstvení

Lékařské a farmaceutické akce jsou zřídka kratší než jeden den, a proto je zásadní zajistit, aby měli jednotliví účastníci přístup k vhodnému občerstvení a v některých případech i k pobytu.

Jednotlivé typy školení

Seznam dostupných možností školení zaměstnanců a rozvoj pracovníků se v průběhu let významně rozrostl. Zatímco tradiční školní aktivity ve třídě jsou stále nejběžnější, novější metody získávají na síle i popularitě.

Typ školení, který si vyberete, bude výrazně záviset na tématu a obsahu, velikosti skupiny proškolovaných zaměstnanců a na tom, jak pracovní skupina reaguje na proces učení. Je také důležité zvážit výhody, které chcete využít jako výsledek konkrétního vzdělávacího programu.

Zde je několik příkladů školení, ze kterých můžete vybírat.

TRADIČNÍ ŠKOLENÍ VE TŘÍDĚ

Učení ve třídě je metoda, která se obvykle používá v tradičních učebních prostředích, jako jsou školy, univerzity a podniková školicí centra. Učení ve třídě zůstává základní metodou výcviku v oblasti učení a rozvoje, přičemž poskytovatelé takových prostor přizpůsobují rozvržení místností tak, aby zlepšili vzájemnou interakci mezi jednotlivými účastníky.

Školení ve třídě nebo v přednáškové místnosti je nejtradičnější formou školení. Mít někoho dobře obeznámeného s výukou a vysvětlující daný předmět skupině lidí je časem prověřená metoda, i když svým rozsahem a přitažlivostí poněkud omezená.

Pro mnoho zaměstnanců představuje tradiční model učení ve třídě nudný způsob průběhu školení. Pak se klidně může stát, že budou namísto poslouchání výkladu hrát pod lavicí online hry – třeba na Playamo online, nebo sledovat sociální sítě a videa.

Tyto typy přednášek se dobře hodí k předávání velkého množství informací libovolnému počtu lidí, ale s nedostatkem zapojení a interakce mezi účastníky, ztráta pozornosti během zdlouhavých přednášek a potíže s absorpcí velkého množství informací jsou nejčastější kritikou tohoto typu školení.

VIRTUÁLNÍ ŠKOLENÍ

V závislosti na složitosti a délce školicího programu mohou být hodnotnými způsoby školení různá školicí videa a další online zdroje. Virtuální školení může probíhat buď samostatně, nebo jako součást komplexnějšího výcvikového programu zahrnujícího prvky virtuálního učení a tradičního učení ve třídě.

Pokud jde o virtuální učení, je to pravděpodobně nejoblíbenější, ne-li účinnější způsob školení.

Typy zdravotnických akcí

Pod akce zaměřené na zdravotnictví a zdravotní péči spadá téměř nekonečné spektrum různých událostí, od vzdělávacích akcí a studijních dnů pro mladé zdravotníky a lékaře, po uvedení nových lékařských produktů na trh nebo konference v oblasti výzkumu a vývoje ve zdravotnictví.

Většinu událostí ve zdravotnictví lze však kvůli konzistentní terminologii a porozumění rozdělit do následujících kategorií:

Konference

Potenciálně k diskusi o legislativě, procesech zdravotní péče nebo financování za účelem identifikace primárních problémů a vyjádření strategie, jak je překonat.

Semináře

Jednotlivé nemocnice nebo zdravotnická zařízení se často spojují a pořádají semináře za účelem neustálého vzdělávání a rozvoje. Semináře se často konají s cílem podpořit kulturní změny, podpořit vedení a rozvoj, podnítit reformu zdravotní péče nebo dokonce identifikovat pozitivní změny v řízení zdravotní péče.

Studijní dny

Stejně jako v předchozím příkladu, často existují studijní dny zaměřené na daný zdravotní stav nebo chorobu, což umožňuje odborníkům setkat se a diskutovat o konkrétních problémech nebo vývoji týkajících se těchto problémů.

Školení

Potenciálně zaměřené na osvěžení nebo standardizaci znalostí pracovní síly o konkrétních právních předpisech nebo certifikacích.

Kurzy

Kurz umožňuje profesionálům stát se odborníky v konkrétní oblasti.

Každý typ zdravotní události je jiný a je zaměřen na konkrétní publikum zdravotnických pracovníků. Všechny události ve zdravotnictví však vyžadují místo konání s poměrně specifickým zařízením – kongresové budovy, školicí centra apod. Při organizování zdravotní nebo farmaceutické akce, ať už konference, kurzu nebo školení, je třeba kromě místa konání vzít v úvahu řadu dalších věcí, včetně rozpočtu, rostoucího počtu předpisů týkajících se způsobu, jakým lze rozpočet utratit.

Místo konání konference

Může se zdát, že je při rezervaci vhodného místa konání konference pro danou událost v oblasti zdravotní péče naprosto zjevné, na co si dát pozor, nicméně existují i ​​věci, kterým je třeba se vyhnout, aby byly dodrženy všechny předpisy.

S neustále se zvyšujícím počtem předpisů týkajících se lékařských konferencí a dalších akcí zaměřených na zdravotnickou péči může být ve většině případů obtížné pochopit, co by konferenční místo mělo splňovat.

Zdravotnické ani farmaceutické akce se například nemohou konat na místech, která disponují zařízeními, jako jsou:

– Bazény

– Lázně

– Golfová hřiště

– Rekreační zařízení, jako je tělocvična, posilovna

– Salóny

– Restaurace

Při pohledu na výše uvedený seznam je jasné, že najít místo, které by ve svých prostorách nemělo žádné z těchto zařízení, může být docela výzva.

Samozřejmě existují způsoby, jak tento předpis obejít, například pokud by místo konání úplně uzavřelo nebo omezilo přístup k danému zařízení. Bohužel to není vždy možná volba, zvláště když je místo konání kromě účastníků akce otevřeno i pro širokou veřejnost.

Proč nejsou hotely vhodnými místy k uspořádání konference?

Hotel není kongresové centrum, a proto je k pořádání podobných akcí nevhodný! Při použití hotelového konferenčního zařízení se často setkáváte s místnostmi, které nejsou určeny pro pořádání konferencí nebo školení. Akce pořádané v hotelích často doprovází rušivé elementy, jako jsou ostatní ubytovaní hosté a nedostatečné zázemí.

Navíc je nepravděpodobné, že najdete hotel, který je ochotný zavřít bazén, lázně nebo tělocvičnu ve prospěch pořádání konference o zdravotní péči.

Hledejte místo, které nabízí vybavení pro profesionální akce, např. špičkové WiFi, přednáškové auly a výukové místnosti.

Vyhrazená konferenční a školící zařízení jsou často nejlepší volbou, protože mají málo způsobů, jak rozptýlit pozornost účastníků, kteří se tak mohou plně soustředit na samotný obsah akce.

Hledejte místo, které nabízí soukromí, exkluzivitu a nepůsobí rušivě v důsledku rekreačních zařízení.