Další zajímavé typy školení

Při tradičním školení zaměstnanců ve třídách a přednáškových aulách často hrozí rychlá ztráta pozornosti a zájmu ze strany účastníků, kteří raději hradí hry pod lavicí – třeba na Playamo online, které v danou chvíli nabízí atraktivnější zdroje zábavy.

Ideálním řešením nemusí být ani virtuální školení online, při kterém účastníci naopak často brouzdají po internetu, než aby sledovali výuková videa.

Níže naleznete několik moderních typů školení, které vyžadují interakci a aktivní účast.

SKUPINOVÉ DISKUSE A WORKSHOPY

Workshopy jsou vhodnější pro školení menších skupin účastníků. Skupinová práce může být také velmi efektivní, pokud je začleněna do skupinových setkání na větších akcích, jako jsou firemní konference nebo průmyslová sympozia. Výhodou těchto relací je usnadnění diskuse a zpětné vazby na obsáhlejší témata během školení.

Práce v menších skupinách také umožňuje organický vývoj v souladu se zpětnou vazbou a zapojením všech účastníků v reálném čase.

Skupinová práce a workshopy vytvářejí mnohem poutavější a podnětnější učební prostředí, než jen sedět a poslouchat.

HRANÍ ROLÍ

Hraní rolí, předvádění scénářů může být užitečné při simulaci toho, jak se mohou situace a konverzace vyvíjet. Tato metoda poskytuje způsob, jak cvičit nanečisto, než se účastníci postaví do skutečné role a budou čelit nastalé situaci v reálu.

COACHING / MENTORING

Obvykle se používá jako metoda v pozdější fázi školení pro ty, kteří již získali určitou úroveň odbornosti nebo prokázali, že jsou vhodnými adepty pro další rozšiřování svých znalostí.

Koučování a mentoring představuje velmi osobní školení, díky kterému mají účastníci přístup k informacím, které by nikdy nemohly být ve skupinovém prostředí zpřístupněny.

UČENÍ NA ZÁKLADĚ MODERNÍ TECHNOLOGIE

Tato metoda zahrnuje širokou škálu aplikací včetně interaktivních videí, online vzdělávacích programů a interaktivních multimédií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *